Gün
Saat
Dakika
Saniye

Sempozyuma Davet

Havaalanı ulaşım saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

SEMPOZYUM KATILIM ÜCRETİ

Öğretim Üyesi (Prof. Dr, Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr. )  200 TL

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi/Okutman 150 TL

Öğretmen (bildirili katılım) 100 TL

Lisans ve Lisansüstü öğrenci 50 TL

Dinleyici (katılım belgesi ve sempozyum kiti isteyenler için) 100 TL

 

 

Kabul edilen bildiriler listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Değerli Araştırmacılar,

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (UTES 2016) 1-2-3- Eylül 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda tarih eğitimi, tarih yazımı ve eğitim tarihi ile ilgili konuların yanı sıra özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Tarih konularının işlenişine yönelik  örnek uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışmalar yapan araştırmacılar ile tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin katılımları beklenmektedir. Kabul edilen bildiriler arasından seçilenler belirlenen dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise sempozyum tam metin kitapçığında yer alacaktır.

UTES 2016’ya değerli akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerimizi bekliyoruz.

Saygılarımızla 
UTES 2016 Düzenleme Kurulu

DESTEKLEYEN DERGİLER

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) http://www.ated.info.tr/index.html

Cumhuriyet International Journal of Education http://cijeonline.com/index.php/cije/index

JSSR (Journal of Social Studies Education Research) http://www.jsser.org/index.php/JSSER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/muefd/

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi  http://edergi.odu.edu.tr/ojs/index.php/SBE

Tarih Okulu Dergisi  http://www.johschool.com/

TUHED (Turkish History Education Journal) http://tuhed.org

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi http://www.insanbilimleri.com/

.