01.09.2016

Sempozyuma Davet

Sempozyum fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.

Sempozuyum Videoları

Prof.Dr. Refik TURAN Açılış Konuşması -1Prof.Dr. Refik TURAN “Eğitim ve Türk Tarihinin Öğretim Meseleleri” Prof.Dr. Mustafa SAFRAN "Türkiye'de Öğretmen ve Tarih Öğretimi"

 

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (UTES 2016) 1-2-3- Eylül 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda tarih eğitimi, tarih yazımı ve eğitim tarihi ile ilgili konuların yanı sıra özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Tarih konularının işlenişine yönelik  örnek uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışmalar yapan araştırmacılar ile tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin katılımları beklenmektedir. Kabul edilen bildiriler arasından seçilenler belirlenen dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise sempozyum tam metin kitapçığında yer alacaktır.

UTES 2016’ya değerli akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerimizi bekliyoruz.

Saygılarımızla 
UTES 2016 Düzenleme Kurulu

DESTEKLEYEN DERGİLER

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) http://www.ated.info.tr/index.html

Cumhuriyet International Journal of Education http://cijeonline.com/index.php/cije/index

JSSR (Journal of Social Studies Education Research) http://www.jsser.org/index.php/JSSER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/muefd/

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi  http://edergi.odu.edu.tr/ojs/index.php/SBE

Tarih Okulu Dergisi  http://www.johschool.com/

TUHED (Turkish History Education Journal) http://tuhed.org

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi http://www.insanbilimleri.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.