IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Başvuru

Havaalanı ulaşım saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

4. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU KATILIM ÜCRETLERİ

Öğretim Üyesi (Prof. Dr, Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr. )  200 TL

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi/Okutman 150 TL

Öğretmen (bildirili katılım) 100 TL

Lisans ve Lisansüstü öğrenci 50 TL

Dinleyici (katılım belgesi isteyenler için) 100

 

Ticari kar amacı güdülmediği için sempozyum katılım ücretleri oldukça makul tutulmuştur.

Birden fazla bildiri ile katılanlar bir kez ödeme yaparlar. 

Çnta, program kitapçığı, özet kitabı vs. sempozyum kitelerinden alabilmek için bildiriye ortak yazarların her biri katılım ücretini öder.

Dinleyici Kaydı İçin Tıklayınız Bildiri Özet Gönderimi İçin Tıklayınız