IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

1 Kasım 2015

İlk çağrı

1 Mart 2016

Son çağrı

1 Temmuz 2016

Özet gönderimi için son tarih

15 Temmuz 2016

Kabul edilen bildiriler listesi

15 Ağustos 2016

Sempozyum Programının İlanı

1-2-3  2016

Sempozyum

1 Kasım 2016

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih

15 Kasım 2016

Dergilerde makale ve online bildiri kitapçığında tam metin olarak basılacak    bildirilerin açıklanması