IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Poster Bildiri Yazım Kuralları

Poster Bildiri Yazım Kuralları

• Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

• Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir

• Poster bildirideki  font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

• Sempozyum düzenleme kurulu tarafından belirlenen süre boyunca poster sahipleri posterlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vereceklerdir.