IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (BAŞKAN)

Y. Doç. Dr. Muhammet AVAROĞULLARI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür YILDIZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Bahri ATA Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr. İbrahim TURAN İstanbul Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Okt. Mehmet Alper CANTİMER Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Kahraman KILIÇ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi