IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Tam Metin Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kuralları

IV. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU’NA

TAM METİN GÖNDERECEK ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE

 

1-      Tam metin ‘Word ve PDF’ formatlarında ayrı ayrı ekte gönderilmelidir.

2-      Tam metin APA-6 formatına uygun olmalıdır.

3-      Sayfa kenar boşlukları, 2,5 cm olmalıdır.

4-      Metin başlıklar dâhil, ‘Book Antiqua 10’ yazı tipinde başlıklar koyu yazılmalıdır.

5-      Metin içinde satır ve paragraf aralığı ‘1’ olmalıdır.

6-      Metinde ‘Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Tartışma, Sonuç ve Öneriler ve Kaynakça ’ bölümlerinin yer verilmesi tavsiye edilir.  

7-     Tam metin gönderecek araştırmacıların bilgileri şu şekilde olmalıdır.

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYLERİ

Cengiz DÖNMEZ

Gazi Üniversitesi, cdonmez@gazi.edu.tr

Ali ALTIKULAÇ

Çukurova Üniversitesi, aaltikulac@cu.edu.tr

Salih USLU

Niğde Üniversitesi, salihuslu@yandex.com

ÖZET

.

9. Tam metin olarak gönderilen bildiriler, hakem heyetinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

10. 1 Kasım 2016 tam metin göndermek için son tarihtir. Daha sonra gönderilenler ve şablonu uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir.

11. Tam metin bildiriler ishe2016@gmail.com adresine gönderilmelidir.